TQM
Home
В Сайта
Автори
Въведение
Съдържание
Речник
Карта
Поръчка на книгата
Бизнес консултации

БЕНЧМАРКИНГ

 

С термина "бенчмаркинг", се обозначава един от инструментите за усъвършенстване на дейността.

Названието на метода произхожда от английските думи "bench" (ниво, височина) и "mark" (маркер) и се трактува различно - "опорен маркер", "еталонно сравнение" и т. н.

Бенчмаркинг = търсене на нови идеи + адаптацията им + прилагането им.

 

 

Предпоставки

Глобална конкуренция

В епохата на глобализация на бизнеса, за организациите не остава друг път, освен всестранно и детайлно да изучават и след това да прилагат най-добрите световни постижения.

Премии за качество

Правят прозрачни действията на световните лидери, които за да участват в съответните конкурси разкриват част от тайните си.

Динамични промени и необходимост от адаптация

За да се приспособят към постоянно променящите се условия на външната среда, организациите трябва постоянно да изучават  и да прилагат опита на лидерите.

 

ПОСТОЯННИ ПОДОБРЕНИЯ 

ЦИКЪЛ НА ДЕМИНГ

БЕНЧМАРКИНГ 

КОНЦЕПЦИЯ 20 КЛЮЧА

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ  

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕС - ПРОЦЕСИТЕ